Behandling av åderbråck

Vad är åderbråck?

Åderbråck (varicer) är större kärl – vener – där klaffarna är helt eller delvis defekta. Klaffarna är till för att hindra blodet från att rinna -“neråt”- åt fel håll. Är klaffarna defekta stockar sig blodet och mängden blod i ådrorna ökar och medför att ådrorna blir större och slingriga. En del åderbråck gör ont och ger trötthetskänsla i benen. De flesta är endast kosmetiskt oacceptabla.

Varför får man åderbråck?

Övervikt kan ha viss påverkan, samtidigt som det inte är ovanligt att även magerlagda personer har åderbråck. En viss ärftlig belastning kan också finnas med i bilden.

Ådernät kan uppkomma helt spontant, man tror att östrogen kan ha en viss inverkan då ådernät är ovanliga hos män. Ibland kan orsakerna vara de samma som vid åderbråck.

Hur behandlar man åderbråck?

Idag injiceras ett läkemedel som varit i bruk i ca 25 år. Det har fungerat så bra att det inte har funnits någon anledning att byta ut. I USA har man en sorts läkemedel och i Europa och Sverige en annan. Biverkningar är i stort sett obefintliga.

Substansen heter Aetoxysklerol och är en receptbelagd injektionsvätska.

Vad händer efter behandlingen?

Efter injektionen som knappt känns så lindar vi ditt ben. Du får ha bandaget ca en vecka. Du får en återbesökstid efter ca 4 veckor.Då gör vi en s k efterbehandling, där vi suger ut lite koagulerat blod som har samlat sig på vissa ställen. Detta för att kärlen ännu lättare skall kunna dra ihop sig. Under denna 4-veckors period kommer du att vara lite öm över de behandlade kärlen. Under denna tid kan Du stå och gå helt normalt. Vi vill dock att Du inte går på aerobics eller spinning eller liknande hård träning under de två första veckorna.

Bra att veta

Har Du åderbråck på båda benen så brukar vi ta ett ben i taget. När Du är här på efterbehandling av det första kan vi samtidigt spruta det andra benet.